ظرفیت تولیدی‌ بند برق کجکی به ۱۵۰ میگاوات افرایش می‌یابد

by Wadsam | January 18, 2022 5:24 AM

مقامات محلی میگویند که کار بند برق کجکی در ولایت هلمند به شدت ادامه داشته و در ماه حمل سال آینده ظرفیت تولید برق این بند به ۱۵۰ میگاوات افزایش خواهد یافت.

در جلسه کمیسیون اقتصادی امارات اسلامی، فیصله شد تا تجهیزات الکترونیکی برای وصل برق بند کجکی به ولایات کندهار و هلمند به زودترین فرصت خریداری شوند.

در این جلسه همچنان گفته شد که با ارتقای بند برق کجکی، پارک های صنعتی، تاجران و ساکنین ولایت های جنوبی از برق مستفید خواهند شد.

بند کجکی هلمند در حال حاضر ۵۱ میگاوات برق تولید میکند. کار توسعه‌ای این بند در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی با سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیون دالری توسط شرکت خصوصی ترکی-امریکایی آغاز گردید.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/zarfiyat-tawlidi-band-kajaki-ba-150mw-afzayesh-me-yabad-343/