واشنگتن اجازه داد تا سازمان های بین المللی به افغانستان کمک کنند

by Wadsam | September 27, 2021 3:56 AM

وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا اعلام نمود که حکومت امریکا به سازمان های کمک رسان، موسسات بین المللی و بانک‌ها اجازه داد تا در تلاش های رسانیدن کمک های بشردوستانه به افغانستان سهم بگیرند.

این وزارت به روز جمعه گذشته گفت که به صادرات مواد زراعتی، دوا و تجهیزات طبی به افغانستان نیز اجاره داده است.

در همین حال وزارت خارجه طالبان از اقدام اخیر واشنگتن که به سازمان های کمک رسان، موسسات بین المللی، صندوق جهانی پول، و بانک‌ها اجازه فعالیت در افغانستان را داد، استقبال نمود.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در پیام خود به رسانه ها ابراز امید واری کرد که سازمان های بین المللی و همه کشور ها به شمول امریکا در راستای تقویت روابط با حکومت طالبان گام بردارند و به کمک های بشردوستانه با مردم افغانستان ادامه دهند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/washington-ejazah-daad-ta-saazmaan-hai-bainulmullai-ba-afghanistan-komak-konnand-343/