توافق ترکمنستان روی خرید سنگ مرمر از افغانستان

by Wadsam | ژوئن 8, 2021 6:58 ق.ظ

وزارت خارجه افغانستان اعلام نمود که ترکمنستان خواهان خریداری و سرمایه گذاری روی سنگ مرمر افغانستان میباشد.

در خبرنامهٔ که از طرف این وزارت منتشر شد آمده است که محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه کشور با رشید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنستان دیدار و در مورد سرمایه گذاری روی سنگ مرمر افغانستان و صادرات آن به ترکمنستان بحث و تبادل نظر نمودند.

در خبرنامهٔ وزارت خارجه کشور همچنان آمده است که هیأت ترکمنستان، با اشاره به پروژه های ساخت و ساز و اعمار شهر های جدید در این کشور و ضرورت ترکمنستان به سنگ مرمر افغانستان، از آمادگی های همه جانبه کشور شان برای خرید سنگ مرمر افغانستان خبر دادند.

این وزارت گفته است که افغانستان به ارزش بیش از دوصد میلیارد دالر منابع متخلف و نادر سنگ مرمر دارد و کشور های منطقه به خصوص ترکمنستان می‌تواند بازار خوب برای سنگ مرمر کشور باشد.

در همین حال، در دیدار وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان دو طرف روی تسریع روند کار پروژه راه آهن هرات-تورغندی توافق نمودند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که وزرای خارجه دو کشور در زمینه تداوم مذاکرات نهاد های سکتوری دو کشور در خصوص تسریع کار این پروژه، بر انجام مطالعات عملی و همه جانبه با معیارات پذیرفته شدهٔ بین المللی، موافقت نمودند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/tawafuq-turkmenistan-roi-kharid-sang-marmar-az-afghanistan-343/