آمادگی بنیاد فرهنگی آغا خان برای ترمیم و بازسازی منار پنجم مصلای هرات

by Muheb Ibrahimkhail | November 13, 2020 7:46 PM

بنیاد فرهنگی آغا خان اعلام نموده است که برای ترمیم و بازسازی منار پنجم مصلای هرات، آماده همکاری با حکومت افغانستان میباشد.

ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که بنیاد فرهنگی آغا خان برای بازسازی منار پنجم مصلای هرات اعلام آمادگی نموده است.

این در حالیست که در پی نگرانی ها از فروریختن این منار، هفته گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور ترمیم و بازسازی این منار تاریخی را داد و از بنیاد فرهنگی آغا خان و سازمان یونیسکو، خواهان همکاری در این زمینه شده بود.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه تویتر خود نوشته است که شهزاده کریم آغا خان، رهبر اسماعیلیه‌های جهان با صدور نامه‌ای به رییس جمهور غنی، از آمادگی بنیاد آغاخان برای ترمیم این آبده خبر داده است.

وی در ادامه نگاشته است که در مرحلۀ نخست، حکومت افغانستان هزینۀ مالی سروی و بازسازی منار پنجم مصلای هرات را فراهم خواهد کرد و تمویل مراحل اساسی مرمت این منار را بنیاد فرهنگی آغا خان به عهده خواهد داشت.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/tarmim-munaar-panjum-maslaye-herat-342/