تقسیم غیر عادلانه ثروت و منابع طبیعی عامل اصلی تغییرات اقلیمی در جهان است

by Wadsam | فوریه 11, 2020 8:06 ق.ظ

در‌ جلسه سالانه مجمع جهانی اقتصاد که در شهر داووس برگزار شد، در امور تغییرات اقلیم بحث گسترده صورت گرفت.

داکتر جین گودال، نخسته شناس مشهور جهان که در این اجلاس شرکت داشت مسوول اصلی تغییرات اقیلم در جهان را افزایش رشد جمعیت دانست و گفت: “اگر نفوس جهان مساوی به نفوس ۵ صد سال قبل میبود، هیچ نوع مشکل محیط زیستی در جهان وجود نمیداشت.”

اما در واقع رشد نفوس جهان به صورت نمایی رشد نکرده است.  بر اساس پیشبینی ها، رشد نفوس تا سال ۲۱۰۰ به ۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید. مهمتر از همه، تمرکز روی نفوس انسان ها دلایل اصلی مشکلات زیستی را پنهان میکند. این دلایل عبارت اند از ضایعات و نابرابری های طبقاتی ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری (کپیتالیسم) میباشد.

در سال ۲۰۱۸ میلادی امریکای شمالی ‌‌و چین به تنهایی مسوول تولید نیم‌ از گاز کاربن دای‌ اوکساید جهان شناخته شدند. این کشور ها بیشترین گاز کاربن دای اوکساید را نسبت به کشور های با عاید کم تولید می‌کنند.

تنها ۲۰ شرکت نفتی با وجود آگاهی لازم در مورد تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم، در تولید یک سوم گاز کاربن دای اوکساید جهان سهیم استند.

تقسیم غیر عادلانه و نا متوازن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع طبیعی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیم بشمار میروند. تنها مصارف  ۱۰ فیصد ثروتمندان نزدیک به ۵۰ فیصد گاز کاربن دای اوکساید جهان را تولید میکنند، در حالیکه فقیرترین جمعیت جهان فقط ۱۰ درصد در تولید گاز کاربن دار اوکساید نقش دارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/taqsim-ghair-aadelana-serwat-wa-manabeh-tabiyati-aamil-asli-taghirat-iqlimi-dar-jahan-ast-3232/