تکمیل ارزیابی نخست صندوق بین المللی پول در مورد تسهیل قرضه طویل مدت برای افغانستان

by Wadsam | ژوئن 10, 2021 7:30 ق.ظ

صندوق بین المللی پول اعلام نمود که روند ارزیابی های نخستین این صندوق در بخش برنامه اصلاحات اقتصادی افغانستان که از طرف بخش تسهیل قرضه طویل مدت (ECF) حمایت میگردد، از سوی هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تکمیل گردید.

با تکمیل این روند، بیش از ۱۴۹ میلیون دالر امریکایی از طرف صندوق بین المللی پول برای افغانستان پرداخت میگردد.

به تاریخ ۶ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، صندوق بین المللی پول روند ارزیابی ۴۲ ماهٔ تسهیل قرضه طویل مدت را برای افغانستان آغاز نمود که در صورت تکمیل موفقانه این روند، بیش از ۳۷۰ میلیون دالر از سوی‌ این صندوق به هدف بهبود اقتصاد افغانستان بعد از کرونا، ایجاد اصلاحات اقتصادی، و بهبود منابع مالی برای افغانستان پرداخت خواهد شد.

با آغاز همه گیری کرونا، صندوق جهانی پول بیش از ۲۲۰ میلیون دالر را تحت برنامه تسهیل قرضه سریع (RCF) و ۱۰ میلیون دالر دیگر را تحت روند بهبود خدمات قرضه برای افغانستان در نظر گرفته است.

میزوریو فروساوه، معاون و سرپرست ریاست اداری این صندوق گفت که ویروس کرونا در افغانستان روبه شکست است و افغانستان در میان نا امنی و وضعیت نامعلوم سیاسی قرار گرفت. با وجود کمک های بین المللی و تلاش های حکومت برای مهار وضعیت ناشی از ویروس کرونا، همه گیری سبب زیان های اقتصادی، افزایش میزان فقر و تأخیر در روند خودکفایی گردیده است.

به گفته وی، رشد اقتصادی افغانستان در سال روان به شرایط امنیتی، خشکسالی و همه گیری کرونا وابسته میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/takmil-arziyabi-qarzeh-tawil-medat-baraye-afghanistan-345/