تخریب ساختمان ادارات حکومتی به ارزش پنج صد میلیون دالر توسط طالبان

by Muheb Ibrahimkhail | July 19, 2021 3:21 PM

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعلام نمود که با تشدید جنگ در کشور، طالبان به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر ساختمان ادارات دولتی را تخریب کرده اند.

احمد نادر نادری، رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری بیان نمود که طالبان با تصرف ۱۱۶ ولسوالی، به ارزش پنجصد میلیون دالر ساختمان و تعمیرات اداری را تخریب کرده اند.

به گفته آقای نادری، ساختمان های دولتی ملکیت مردم افغانستان بوده که متأسفانه به صورت بسیار بی رویه صدمه دیده اند.

وی علاوه نمود که طالبان با تصرف ولسوالی ها در ۲۹ ولایت کشور بیش از ۲۶۰ ساختمان و تعمیر اداری و خدمات عامه افغانستان را تخریب کرده اند.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات ادای و خدمات ملکی گفت که طالبان با تصرف ولسوالی ها، تجهیزات دولتی این ادارات را به غارت برده طوریکه  در ۷۲ ولسوالی میزان غارت صد فیصدبوده است. ” متاسفانه در ۳۵ ولسوالی نزدیک به ۵۰ درصد ادارات عامه افغانستان چور شده در ولسوالی های را که طالبان تصرف کرده اند.

بر اساس معلومات این کمیسیون، نظر به شدت جنگ ها در کشور، پروژه های انکشافی در بسیاری از ولسوالی ها به گونه کامل متوقف شده که باعث افرایش میزان بیکاری گردیده است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که در ولسوالی ها جنگزده تقریبا ۵۰ هزار کارکن خدمات ملکی به صورت مستقیم متضرر شده اند، این کارکنان در بخش معارف، صحت عامه، زراعت، اقتصاد، قضا و ځارنوالی و سایر بخش های اداری فعالیت داشتند.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/takhrib-sakhteman-edarat-hukomati-ba-arzesh-500-million-dollar-tawasut-taliban-343/