English | دری

Tag "world food program"

Back to homepage

نخستین فابریکه تولیدی شیر سویا بین در افغانستان ساخته میشود

مسوولین سازمان غذایی جهان (WFP) از ساخت یک فابریکه تولیدی شیر از سویا بین در شمال کابل خبر داده میگویند، ساخت این فابریک در ولایت پروان راه اندازی شده است که میتوان از این طریق کمبود شیر نوشیدنی در افغانستان

ادامه مطلب