English | دری

Tag "WFP"

Back to homepage

به آتش کشیده شدن وسایط سازمان غذایی جهان در بدخشان

مسوولین در ولایت بدخشان از حریق شدن پنچ عراده موتر باربری سازمان غذایی جهان خبر میدهد. به گفته آنان این پنچ عراده واسطه باربری دفتر (WFP) در منطقه که بین ولسوالی های یاوان و یفتل پایان این ولایت از سوی

ادامه مطلب

نخستین فابریکه تولیدی شیر سویا بین در افغانستان ساخته میشود

مسوولین سازمان غذایی جهان (WFP) از ساخت یک فابریکه تولیدی شیر از سویا بین در شمال کابل خبر داده میگویند، ساخت این فابریک در ولایت پروان راه اندازی شده است که میتوان از این طریق کمبود شیر نوشیدنی در افغانستان

ادامه مطلب

باز پس گیری مواد غذایی سرقت شده سازمان غذایی جهان (WFP) ازنزد طالبان

چند روز قبل مقدار هزار تن مواد غذایی سازمان غذایی جهان (WFP) در مسیر راه ولسوالی صیاد ولایت سرپل از سوی افراد مسلح مربوط به گروه طالبان به سرقت برده شد. بعد از به سرقت بردن این مواد غذایی از

ادامه مطلب

کمک کشور کوریا بمنظور نیرومند ساختن جوامع افغان درمقابل حوادث طبعی

دولت جمهوری کوریا کمک نه میلیون دالر امریکایی خود را با پروگرام غذایی جهان در اعلان نمود, که  بمنظور مصؤنیت غذائی درافغانستان بالای پروژه های عام المنفعه به مصرف خواهد رسید. توافق نامه این کمک درشهر روم مرکز ایتالیا میان

ادامه مطلب