English | دری

Tag "گژدم در افغانستان"

Back to homepage

ساخت نخستین فارم گژدم پروری در هلمند

به تعقیب ساخت نخستین فارم پرورش گژدم در ولایت هرات این دومین فارم گژدم‌پروری در سطح کشور می‌باشد. یک فارم مجهز پرورش گژدم در ولسوالی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فارم ۱۶

ادامه مطلب