English | دری

Tag "کمک های جاپان به افغانستان"

Back to homepage

تقدیر از مسئولین جایکا به خاطر همکاری در تکمیل پروژه میدان هوایی بامیان

امروز از مسئولین جایکا بدلیل تلاش و همکاری شان در تکمیل پروژه میدان هوایی بامیان در اداره هوانوردی تقدیر گردید و نشان کرستالی این اداره به اقای هیروآکی تاکاشیما نماینده این سازمان در افغانستان اعطا شد. در ضمن کاستی و

ادامه مطلب