English | دری

Tag "کمک غذایی با افغانستان"

Back to homepage

مساعدت مواد غذایی به ارزش 33.8 میلیون دالر امریکایی ایالات متحده به افغان های آسیب پذیر

ایالات متحدۀ امریکا به ارزش 33.8 میلیون دالر امریکایی مساعدت های دیگر غذایی را منحیث بخش از حمایت مالی جاری این کشور از برنامۀ تلاش های دوامدار امدادرسانی و نجات (PRRO) سازمان جهانی غذا در افغانستان، کمک خواهد نمود. هدف

ادامه مطلب