English | دری

Tag "کمک به آسیب دیده گان ولایت بدخشان"

Back to homepage

رهبری و منسوبین وزارت معارف یک روزه معاش شان را به آسیب دیده گان ولایت بدخشان کمک می نمایند

رهبری و منسوبین وزارت معارف افغانستان به منظور غمشریکی با برادران و خواهران ما که در اثر این سانحه بزرگ طبیعی متحمل تلفات جانی و خسارات مالی گردیده اند حاضر شدند تا یک روزه معاش خود را به هموطنان آسیب

ادامه مطلب

وزارت اقتصاد: کمک های جمع آوری شده از موسسات را به زودی به ولایت بدخشان انتقال می یابد

کمیسیون جمع آوری  کمک برای بازمانده گان ولسوالی ارگو ولایت بدخشان تحت ریاست محترم پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وزارت اقتصاد و نماینده های باصلاحیت موسسات کمک کننده در دفتر کار اش دایرکردید .                  در نخست سخن محترم پوهنمل

ادامه مطلب