English | دری

Tag "کشور های عضو سازمان شانگهای"

Back to homepage

نشست وزرای داخله کشورهای عضو شانگهای در تاجکستان برگزار می شود

وزیران  داخله ۱۱ دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری (۱۴ و ۱۵ جوزا) برای بررسی موضوعات سیاسی و امنیتی و تقویت همکاریهای خود در این زمینه در شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجکستان تشکیل

ادامه مطلب