English | دری

Tag "کشور آلمان"

Back to homepage

کمک ۸۵ میلیون یوروی آلمان به وزارت احیأ و انکشاف دهات

کشور آلمان ۸۵ میلیون یورو به وزارت احیأ و انکشاف دهات کمک می نماید. تفاهمنامه کمک ۸۵ میلیون یوروی آلمان به وزارت احیأ و انکشاف دهات  میان احمد شهیر «شهریار» معین برنامه های وزارت احیأ و انکشاف دهات و نمایندۀ

ادامه مطلب

امضای موافقتنامه کمک ۲۵۰ یوروی کشور آلمان

موافقتنامه کمک ۲۵۰ یوروی کشور آلمان  میان شفیق احمد قاریزاده، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و توماس سلبرهورن، معین وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشافی المان بتاریخ ۱۷ حوت به امضا رسید. حکومت آلمان در مجموع سالانه ۴۳۰ میلیون یورو

ادامه مطلب

اعمار میدان ورزشی کرکت در ولایت خوست

مقامات در ولایت خوست می گوید که یک میدان ورزشی در ٢۵ جریب زمین به هزینه ۶٢ میلیون افغانی که از سوی کشور آلمان پرداخت شده است، افتتاح گردیده است. حکم خان حبیبی، والی خوست در مراسمی که به این

ادامه مطلب

افتتاح تالار ورزشی لیسه مسلکی اداره و اقتصاد جمهوریت

تالار ورزشی لیسه مسلکی اداره و اقتصاد جمهوریت با هزینه 310 هزار دالر امریکایی که در مدت یکسال اعمار گردیده است، با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. رحیل محمد فرملی، معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه زراعتی در ولایت بلخ

نمایشگاه زراعتی از طرف اتاق های تجارت ولایت بلخ با همکاری ریاست زراعت و کشور آلمان به هدف رشد تجارت و آگاهی دادن مردم از تولیدات داخلی در بلخ و ولایت های هم جوار آن، در  بادام باغ شهر مزارشریف

ادامه مطلب