English | دری

Tag "کرونا افغانستان"

Back to homepage

کمک ۱۱۷ میلیون یوروی اتحادیه اروپا برای مبارزه با کرونا در افغانستان

اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان ۱۱۷ میلیون یورو اختصاص داد که از این میان ۵۰ میلیون آن در بخش صحت عامه به مصرف خواهد رسید.  اتحادیه اروپا روز شنبه ۱۱ اپریل در اعلامیه‌ای گفت

ادامه مطلب

یک شفاخانه مخصوص کرونا در ظرف ۲۰ روز در هرات ساخته شد

 کار ساخت یک شفاخانه صد بستر مخصوص مریضان مبتلا به ویروس کرونا در شهر هرات بعد از بیست روز تکمیل و به بهره برداری سپرده شده.مسوولیت ساخت این شفاخانه به را ارگ ریاست جمهوری به شرکت انکشاف ملی سپرده بود.

ادامه مطلب