English | دری

Tag "کتب درسی"

Back to homepage

عقد قرار داد چاپ 2.2 میلیون جلد کتب درسی

در محفلی که بدین مناسبت با حضور دکتر اسدالله حنیف بلخی در حالیکه مسوولین و نماینده گان سفارت شاهی دنمارک ، مؤسسه یونیسف ، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نیز حضور داشتند تفاهمنامه چاپ 2.1 میلیون جلد کتب درسی حد

ادامه مطلب