English | دری

Tag "کاشت گندم"

Back to homepage

آموزش درو کردن گندم با ماشین برای دهاقین بگرام

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه عملی درو کردن گندم با ماشینری عصری را در قریه پنج قلعه ولسوالی بگرام ولایت پروان راه اندازی نمود. همچنان، وزارت زراعت ماشین های درو را در دسترس دهاقین منطقه قرارداد است تا از

ادامه مطلب