English | دری

Tag "کارمندان"

Back to homepage

توقف فعالیت های فابریکه نساجی ولایت قندهار

سرپرست فابریکه نساجی قندهار می گوید که فابریکه نساجی این ولایت به دلیل ختم بودجه و نبود برق از فعالیت باز مانده است. وی حکومت و ادارۀ ولایتی را به بی توجهی در این بخش متهم نموده و افزود، با

ادامه مطلب

تکمیل ۹۰ درصد ثبت دارایی های کارمندان در ولایت بلخ

مسوولان اداره مبارزه با فساد اداری در زون شمال کشور میگویند که از شروع سال جاری تا اکنون ۵۰ مورد شکایت ازسوی مردم به آنان رسیده است واین اداره توانسته است که به بیشتر این شکایات رسیده گی کند. عمران

ادامه مطلب