English | دری

Tag "کارد-اف"

Back to homepage

نگاهی کوتاه بر فعالیت های کارد- اف در هلمند

با آغاز فعالیت های آزمایشی برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) در ولایت هلمند، اکنون باشنده گان این ولایت از اقتصاد پایدار و مشروع برخوردار گردیده اند. نصب 20 باب سبزخانه، 50 باب فارم زنبور داری و 6

ادامه مطلب

کشم بدخشان سبزیجات غیر فصلی تولید میکند

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) به منظور ایجاد اشتغال و تقویت روش های نوین زراعت با کشاورزان کمک مینماید. اخیراً در ولسوالی کشم ولایت بدخشان مردم محل با کمک و همکاری این برنامه 51 باب سبزخانه تجارتی

ادامه مطلب

فعالیتهای کارد-اف برای زارعین زن در بلخ

در قالب تلاشهای خود برای دستیابی به توسعه اقتصادی در بلخ، کارد-اف برای 1300 تن از زارعین زن برنامه های آموزشی در رابطه با مدیریت لبنیات فراهم نموده است. موضوعاتی همچون مدیریت تولید شیر، تعین کیفیت شیر، نگهداری و حفظ

ادامه مطلب