English | دری

Tag "کابل افغانستان"

Back to homepage

ورکشاپ آموزشی نهاد های کوچک و متوسط تجارتی، مردم محل و سکتور عامه در ولایت بلخ دایر گردید

ورکشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان آموزش نهاد های کوچک و متوسط تجارتی، مردم محل و سکتور عامه به همکاری پروژه مایدس و ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم ج .ا.ا به تاریخ 29 ثور با اشتراک

ادامه مطلب

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی

از روز ملی کارکنان صحی جامعه و روز جهانی رضاکاران  امروز در شهرکابل و سایر ولایات کشور، تحت شعار “رضاکار صحی جامعه، کلید بهبودصحت جامعه ” تجلیل به عمل آمد. در مراسمی که در شهر کابل تدویر یافته بود، ابتدا

ادامه مطلب

امضای تفاهمنامه بخاطر تطبیق برنامه آموزشهای حرفوی برای اطفال آسیب پذیر

داکتر حسام الدین همراه معین کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با رییس موسسه بازسازی و انکشافی جامعه نوین تفاهمنامه ی بخاطر تطبیق برنامه آموزشهای حرفوی برای اطفال آسیب پذیر و روی جاده، که در شهر جلال اباد

ادامه مطلب

عودت کنندگان در ولایت غزنی از مساعدت های غذایی وکورس های آموزشی مستفید گردیدند

به اساس معلومات آمريت امور مهاجرين ولايت غزني درجريان ربع دوم سال 1393 (سرطان ، اسد و سنبله ) 40 نفر از عودت كننده هاي ذكور و 60 نفر اناث ، از طريق آن اداره در كورسهاي حرفوي كه به

ادامه مطلب

افتتاح شبکه فایبرنوری درلیسه نمبریک خوشحال خان

شبکه فایبرنوری درلیسه خوشحال خان نمبر(1) شهرکابل توسط محترم خپلواک وزیرامورسرحدات وقبایل ، محترم انجنیربریالی حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی هیئت های همراه ایشان افتتاح گردید . دراین محفل باشکوه نخست محترم خپلواک ازخدمات شایسته وزارت مخابرات تعریف

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی: دولت همکار سکتور خصوصی خواهد بود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست مجمع تاجران و سرمایه گذاران چین و افغانستان اشتراک کرد. در این نشست که قبل از ظهر امروز در شهر بیجینگ به اشتراک هیات معیتی رئیس جمهور و تاجران و

ادامه مطلب

احداث یک میدان ورزشی در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک

یک میدان ورزشی در شفاخانه سه صد بستر  تداوی معتادین جنگلک،  توسط دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه  و آمنه افضلی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.  این میدان ورزشی که به

ادامه مطلب

رئیس جمهور احمدزی در جریان سفرش به چین، در نشست سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی شرکت خواهد کرد

داکتر محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بنابر دعوت رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری مردم چین شام امروز برای یک سفر چهار روزه در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم شهر بیجینگ پایتخت چین گردید. در

ادامه مطلب

دیدار هیئت رهبری وزارت معادن و پطرولیم، با نمایندگان ادارۀ انکشاف بین المللی بریتانیا(DFID) 0

جلالتمآبان میراحمد جاوید سادات معین پالیسی و برنامه ها  و انجنیر نصیر احمد درانی معین انسجام امور معادن وزارت معادن و پطرولیم روز دوشنبه مورخ 28/7/1393 با آقایان ستفین دیرکن، رئیس بخش اقتصادی انکشاف بین الملی بریتانیا (DFID) و تونی

ادامه مطلب

طرح بودجه ملی سال 1394 از طرف کابینه تایید گردید

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، بروز پنجشنبه مورخ 1عقرب 1393، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر مالیه در رابطه به اتخاذ تدابیر جهت رفع کسر

ادامه مطلب