English | دری

Tag "چاپ کتب درسی"

Back to homepage

عقد قرار داد چاپ 2.2 میلیون جلد کتب درسی

در محفلی که بدین مناسبت با حضور دکتر اسدالله حنیف بلخی در حالیکه مسوولین و نماینده گان سفارت شاهی دنمارک ، مؤسسه یونیسف ، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نیز حضور داشتند تفاهمنامه چاپ 2.1 میلیون جلد کتب درسی حد

ادامه مطلب