English | دری

Tag "پل"

Back to homepage

احداث یک جاده و یک پایه پل به طول 21 میتر در ولایت بدخشان

به همکاری مالی بانک جهانی جدود 6 کیلومتر سرک در ولسوالی شهدای بدخشان احداث میشود که در مسیر این سرک یک پایه پل نیز ساخته میشود. هیزینه ساخت این سرک بالغ بر 46 میلیون افغانی میشود، از سوی بانک جهانی

ادامه مطلب

سنگ بنای پل خواجه برهان که 16 قریه را با مرکز ولسوالی وصل می نمایدگذاشته شد

روزگذشته سنگ بنای پل در منطقه خواجه برهان ولایت بلخ گذاشته شد، این پل که 26 متر طول و 5 متر پهنا دارد دست کم 16 قریه را با مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ وصل می نماید. هزینه که بخاطر

ادامه مطلب