English | دری

Tag "پروژه برق مستقل مزار"

Back to homepage

امضای قرارداد تولید ۵۰ میگاوات برق از منابع گاز

وزارت انرژی و آب کشور امروز پنجشنبه، ۱میزان قرارداد تولید ۵۰ میگاوات برق از گاز مزار را با شرکت خصوصی غضنفر گروپ امضا می کند که از طریق آن با استفاده از منابع طبیعی افغانستان، در حوزه گازی شبرغان انرژی

ادامه مطلب