English | دری

Breaking News

Tag "پروژه انتقال"

Back to homepage

ایجاد کمیته رهبری پروژه انتقال اتحادیه اروپا در بخش زراعت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشستی را به منظور گزینش کمیته رهبری پروژه انتقال اروپا به ریاست عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری این وزارت برگزار نمود. در نشست یاد شده روی موضوعات اطلاع رسانی از فعالیت های پروژه، بررسی

ادامه مطلب