English | دری

Tag "پرواز های بین المللی از میدان هوایی هرات"

Back to homepage

پرواز های بین المللی از میدان هوایی هرات رسماً آغاز شد

میدان هوایی بین المللی هرات شاهد نخستین پرواز بین المللی اش به سوب دهلی بود سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید: امروز ما شاهد نخستین پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات به سوب شهر دهلی هندوستان هستیم و

ادامه مطلب