English | دری

Tag "ولسی جرگه"

Back to homepage

تهدید شدید خشکسالی در ۱۵ولایت کشور

مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفته اند که ۱۵ولایت کشور در تهدید شدید خشکسالی قرار دارد و ٢٠ ميليون راس مواشى با کمبود علوفه مواجه اند. نصیراحمد درانی وزیر زراعت در نشست ولسی جرگه

ادامه مطلب

بهره برداری چندین پروژه انکشافی در ولایت لغمان

اسد الله ضمیر وزیر زراعت ابیاری وًمالداری در جریان یك سفر به ولایت لغمان به ارزش نزدیك به ٧٨ میلیون افغانی پروژه های مختلف را به بهره برداری سپرد. محمد حسن مموزی وكیل مردم لغمان در ولسی جرگه از نیاز

ادامه مطلب

ولسی جرگه با اکثریت ارا بودجه ملی سال 1394 را تصویب نمود

ولسی جرگه بودجۀ ملی سال 1394 را با اکثریت آراء تصویب نمود. مجموع بودجه ملی سال 1394 خورشیدی 434.978 میلیارد  افغانی می باشد که  282.436 ملیارد افغانی شامل بودجه عادی بوده و 152.514 ملیارد افغانی شامل  بودجه انکشافی می گردد.

ادامه مطلب

طرح بودجه سال 1393 از سوی مجلس نمایندگان تصویب گردید

اعضای مجلس نمایندگان امروز (چهار شنبه) طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۳، به شمول بودجه زمان باقی مانده سال جاری (۱۳۹۲) را با اکثریت آرا تصویب کردند. طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۳ به شمول بودجه زمان باقی مانده سال ۱۳۹۲، پیشتر

ادامه مطلب

مجلس نمایندگان: شرکت های خارجی باید مالیات خویشرا پرداخت نمایند

ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است قبل از این که شرکت های خارجی این کشور را ترک کنند، مالیه آنها را تصفیه حساب نماید. برخی شرکت های خارجی به عدم پرداخت مالیات شان متهم اند. مجلس نمایندگان

ادامه مطلب