English | دری

Tag "ولایت غزنی"

Back to homepage

توزیع مساعدت غذایی به بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به همکاری سازمان غذایی جهان  و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان برای 225 خانواده مساعدت غذایی توزیع نموده است. یک شنبه 20 حوت سال روان خورشیدی برای

ادامه مطلب

بهره برداری کمپلکس صحت حیوانی در ولایت غزنی

وزارت زراعت جهت رشد مالداری و بهبود صحت حیوانی ساختمان کمپلکس صحت حیوانی و مالداری ولایت غزنی را افتتاح نموده و به بهره‌برداری سپرد. ساختمان یادشده به صورت پخته و اساسی به هزینه‌ی نزدیک به ۱۲میلیون افغانی از بودجه‌ی غیرمشروط

ادامه مطلب

بهره‌برداری ۲۷ ذخیره‌گاه کچالو و پیاز در غزنی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ۲۷ ذخیره‌گاه کچالو و پیاز را در مرکز ولایت غزنی و ولسوالی قره‌باغ این ولایت به بهره‌برداری سپرد تا پس از این، دهقانان کچالو و پیاز در این مناطق، بتوانند حاصلات اضافی خود را در

ادامه مطلب

بهره برداری ۱۱۷ پروژۀ انکشافی در ولایت غزنی

مسئولین برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیاء وانکشاف دهات ولایت غزنی می گویند که ۱۱۷ پروژه انکشافی به هزینه ۶۱ میلیون ۳۷۹ هزار افغانی در آن ولایت تکمیل گردیده است که ازمزایای این پروژه ها حدود ۸۶۳۱۰ فامیل مربوطه ۴۸۳ روستا

ادامه مطلب

آغاز برنامه وجوه نقدی در ولایت غزنی

برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت طی مراسمی که به همین مناسبت در تالار مقام ولایت غزنی دایرگردیده بود، رسمآ به کار آغاز نمود . انحنیر جاوید هجرت مسوول ولایتی برنامۀ همبستگی ملی ولایت غزنی گفت: برنامۀ وجوه نقدی حفظ

ادامه مطلب

آغاز برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت در ولایت غزنی

برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت به هدف آن کاریابی و باز سازی پروژِه های قبلی در ولایت غزنی رسمآ به کار آغاز نمود . انحنیر جاوید هجرت، مسوول ولایتی برنامۀ همبستگی ملی ولایت غزنی گفت: در برنامۀ وجوه نقدی

ادامه مطلب

بهره برداری تعمیر واحد اداری جدید برنامۀ همبستگی ملی ولایت غزنی

تعمیرجدید واحد اداری برنامۀ همبستگی ملی ولایت غزنی به هزینه حدود 15080299 افغانی که دارای 16 اطاق کاری می باشد، طی محفلی افتتاح گردید. کار تعمیر ذکر شده در مدت 16 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد .

ادامه مطلب

بهره برداری 21 پروژه انکشافی در ولایت غزنی

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت غزنی می‌گوید که 21 پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از17 میلیون 714 هزار افغانی در آن ولایت تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است که از

ادامه مطلب

افتتاح میدان هوایی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی

یک میدان هوایی کوچک برای انجام نشست و پرواز مطمئن هلیکوپترهای نظامی و حل مشکلات عاجل و ضروری مردم در ولسوالی مالستان، با هزینه سی هزار دالر غزنی افتتاح شد. این میدان هوایی کوچک با حضور چمن شاه اعتمادی و

ادامه مطلب

آغاز کار ساخت یک کلینیک از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز (سه شنبه) در سفری به ولسوالی مالستان ولایت غزنی، کار ساخت یک کلینیک را به هزینه ۳۳میلیون افغانی در مربوطات این ولسوالی اغاز کرد. وزیر انکشاف دهات گفت: این وزارت از

ادامه مطلب