English | دری

Breaking News

Tag "وظیفه برای زنان افغان"

Back to homepage

ایجاد رستورانت های سیار برای کاریابی بانوان

موسسه ابتکار  برای اشتغالزایی بانوان در کابل تحت نام آشپزخانه بانو، رکشا های سولری ساخته است. این رکشا ها در واقع رستورانت های سیار بوده که با گشت و گذار در جاده های شهر کابل غذا های خوشمزه برای مردم

ادامه مطلب