English | دری

Tag "وزیر فواید عامه"

Back to homepage

امضای قراردادساخت سرک لاش جون ولایت فراه

وزارت فواید عامه و شرکت ساختمانی روف عزیزی قرارداد پروژه سرک لاش جون ولایت فراه را امروز 6 سرطان در حضور جمعی از خبرنگاران امضأ نمودند. بخش اول پروژه به طول مجموعی 32 کیلومتر و عرض 7 متر و دو

ادامه مطلب