English | دری

Tag "وزارت کار و امور اجتماعی"

Back to homepage

2000 تن کار آموز به مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا راه یافتند

در محفلی‌که به مناسبت ثبت نام کارآموزان که پس از سپری نمودن آزمون به این مرکز راه یافته اند و در هفت رشته آموزش خواهند دید در تالار آن مرکز تدویریافته بود؛ میرجلال الدین هشام مشاور مقام وزارت و آمرمرکزآموزش‌های

ادامه مطلب

تداوم همکاری بانک جهانی و صندوق بین المللی حمایت از اطفال با وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا و معلولین

درنشستی که در دفتر مقام وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین برگزار گردید، نماینده‌گان بانک جهانی و صندوق بین المللی حمایت از اطفال حضور داشتند. روی موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید. هماهنگی

ادامه مطلب

امضای تفاهمنامه بخاطر تطبیق برنامه آموزشهای حرفوی برای اطفال آسیب پذیر

داکتر حسام الدین همراه معین کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با رییس موسسه بازسازی و انکشافی جامعه نوین تفاهمنامه ی بخاطر تطبیق برنامه آموزشهای حرفوی برای اطفال آسیب پذیر و روی جاده، که در شهر جلال اباد

ادامه مطلب

۳۵ تن از شاگردان پرورشگاه علاوالدین از پروگرام یک ساله کمپیوتر و ترمیم مبایل فارغ گردید

این پروگرام یک ساله اموزش های فني و حرفوی به کمک مالی سفارت امریکا و به همکاری تخنیکی انیستیتوت کابل انجینیرینگ به شاگردان پرورشگاه علاوالدین به راه انداخته شده بود، که از جمله ۴۰ تن ۳۵ تن انها امروز این

ادامه مطلب

آغازپروژه جدیدآموزشهای فنی و حرفوی توسط وزارت کار،امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اين پروژه از طریق برنامه ملی انکشاف مهارتهای  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ۳۴ ولایت کشور طی پنج سال اینده تطبیق میگردد، که در حدود ۶۰۰۰۰ جوان بی شغل اموزشهای فنی و حرفوی را فرا گرفته و

ادامه مطلب

جمنازیوم ورزشی برای شاگردان مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا افتتاح گردید

  جمنازیوم ورزشی مرکزآموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا توسط محترمه آمنه افضلی وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین و محترم چه یانگ چیل  سفیر محترم کشور کوریا با قطع نوارافتتاح شد. در نشستی که به همین مناسبت در جمنازیوم یاد

ادامه مطلب

مساعدت 400 عراده ویلچیر برای معلولین

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برای ۴۰۰ تن اشخاص دارای معلولیت در محوطه ی ریاست پرورشگاها ویلچبر و واکر مساعدت نمود. این مساعدت که به پيشنهاد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین به کمک مالی موسسه ( آی

ادامه مطلب

ویزه کار نزدیک به 600 هزار تبعه افغان در ایران تمدید گردید

بر بنیاد توافقات که از پیش میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید برگه های اقامت اتباع افغان در آن کشور انجام شده بود، میعاد آن به تاریخ 30 جوزا سال

ادامه مطلب

300 تن از افراد دارای معلولیت از مرکز پروژه آموزش های فنی و حرفوی سند فراغت بدست آوردند

محفلی با شکوهی  توزیع سند فراغت  کار آموزان آموزشهای فنی وحرفوی افراد دارای معلولیت در صحن موسسه بشر دوستی جوان افغانستان دایر گردید. درین محفل محترم  داکترحسام الدین همراه معین کار ، وزارت کار،امور اجتماعی ،شهدا ومعلولین ، داکتر عنایت

ادامه مطلب