English | دری

Tag "وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین"

Back to homepage

فراهم سازی برنامهٔ آموزشی امور منزل برای زنان در ولایت کابل

  وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین؛ پروژهٔ “عرضهٔ خدمات امور منزل برای زنان” را که یکی از مشاغل نیمه رسمی می‌باشد، با مؤسسهٔ مصؤنیت و حفاظت اجتماعی جهت ارایۀ آموزش‌های مسلکی امور منزل برای زنان در ولایت کابل راه

ادامه مطلب

چهل چهار هزار متقاعدین از سیستم جدید خزینه تقاعد حقوق شان را بدست می آورد

یکی از اولویت های کاری صد روز نخست داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین بررسی و رسیده ګی به مشکلات و پرداختن به موقع حقوق متقاعدین میباشد، که به همین منظور داکتر اوریاخیل کمیته ی را به

ادامه مطلب

احداث یک میدان ورزشی در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک

یک میدان ورزشی در شفاخانه سه صد بستر  تداوی معتادین جنگلک،  توسط دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه  و آمنه افضلی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.  این میدان ورزشی که به

ادامه مطلب

57 تن از شاگردان بی سرپرست پرورشگاه های کابل سند فراغت بدست آوردند

حدود 57 تن از شاگردان پروشگاه های علاوالدین و تهیه مسگن سند فراغت بدست آوردند. خانم امنه افضلی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درمحفلیکه به همین منظور در تالار کنفرانس های پرورشګاه علاوالدین دایر ګردیده بود در حالیکه

ادامه مطلب