English | دری

Tag "وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان"

Back to homepage

بازگشایی دو باب مکتب نسوان در ولایت فراه و بهره برداری تعمیر جدید متوسط نسوان در ولایت غور

که از انجمله اینک وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با ریاست معارف ولایت فراه و وساطت شورای حمایت از معارف ، علمای کرام، شخصیت های بارسوخ و ذیدخل در قضیه و اهالی شریف و معارف دوست منطقه ،

ادامه مطلب