English | دری

Breaking News

Tag "وزارت معارف،"

Back to homepage

فراغت 200 تن معلم از برنامه ارتقای ظرفیت

در محفلی که به مناسبت فراغت 200 تن معلم از دور 25 کورس دوازده روزه ارتقای ظرفیت معلمان دایر گردیده بود، ضمن حضور دکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف شماری از رؤسای مرکزی وزارت معارف، استادان محصلان و مسوول مؤسسه

ادامه مطلب

سنگ تهداب یک باب مرکز آموزش های محلی گذاشته شد

سنگ تهداب یک باب مرکز آموزش های محلی (CLC)  با حضور سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، شماری از مسؤلان سواد آموزی، نماینده مؤسسه انجمن ملی فدراسیون یونسکوی جاپان و علما در ولسوالی میربچه کوت گذاشته شد. محمد

ادامه مطلب