English | دری

Tag "وزارت معادن"

Back to homepage

تکمیل کارهای نخستین عملی‎سازی پروژۀ تاپی در افغانستان

مسوولان وزارت معادن می گویند که کارهای نخستین عملی سازی پروژۀ تاپی در افغانستان تکمیل شده است و قرار است تا سه ماۀ دیگر، کار ساختمان لولۀ گاز ترکمنستان در چهارچوب این پروژه در افغانستان آغاز شود. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی

ادامه مطلب

استخراج مواد ساختمانی در کشور زیر نظر وزارت معادن صورت می گیرد

وزارت معادن وپترولیم به هدف بهره برداری مناسب از مواد ساختمانی درکشور، موافقتنامه ای را با وزارت های شهرسازی ومسکن، اقتصاد، فواید عامه، انرژی وآب، احیاوانکشاف دهات و شاروالی کابل امضاء کرد. نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت: پس

ادامه مطلب

کاهش درآمدهای معادن کشور به دلیل حیف و میل شدن آن

مسوولان وزارت معادن می‌گویند که به دلیل حیف و میل شدن درآمدهای معادن کشور و  بدهکاریهای این وزارت بر پیمانکاران معادن، درآمدهای معادن کشور کاهش یافته است. عبدالقدیر مصطفی، سخنگوی وزارت معادن گفت که به علت توقف کار پیمان‌های معادن

ادامه مطلب

وجود نابسامانی‎ها و مشکلات در وزارت معادن

شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی می‎گوید که که نابسامانی‎ها و مشکلات در وزارت معادن برای اقتصاد کشور زیان بار بوده و نبود وزیر در وزارت معادن، سبب فرار ظرفیت‌ها و بدترشدن کارها در این وزارت شده است. اعضای شبکۀ نظارت از

ادامه مطلب

افزایش میزان عواید ذغال سنگ در ولایت سمنگان

مسوولان محلی در ولایت سمنگان می گویند درطی شش ماه سالروان، میزان عواید ذغال سنگ در این ولایت افزایش یافته و به بیش از یک میلیارد افغانی رسیده است. محمد صدیق عزیزی، سخنگوی والی ولایت سمنگان گفت: درطی شش ماه

ادامه مطلب

تدویر سیمینار در مورد شناسایی و رسمی سازی معادن کوچک در ولایت بلخ

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحولات و رویدادهای اخیر را در رهبری گروه طالبان و شبکه حقانی، به شمول نحوه و محل برگزاری جلسات شان، به دقت تحت نظر دارد. این تحولات، سوالات زیادی را در تمام سطوح نزد مردم افغانستان

ادامه مطلب

ملاقات وزیر معادن و پترولیم با رئیس اداره انکشافی امریکا

 داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارش در حالیکه عبدالقدوس حمیدی  معین تنظیم و انسجام و آقای جان کاردینس آمر رشد حقوقی آن اداره نیز حضور داشت با آقای ویلیم همینک رییس اداره ا

ادامه مطلب

افتتاح پروژه پایپ لاین گاز خواجه گوگردک الی کود وبرق مزارشریف

آغاز کار پایپ لاین جدید گاز خواجه گوگردک – کود وبرق مزار شریف با قطع نوار  توسط  داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم ج.ا.ا افتتاح گردید. در محفلی که جهت افتتاح پایپ لاین گاز در ساحه ولسوالی چمتال ولایت

ادامه مطلب

دیدار اعضای اتحادیه سنگ مرمر افغانستان با وزیر معادن و پترولیم

در دیداری که  داکتر داود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم با رئیس و اعضای اتحادیۀ سنگ مرمر افغانستان داشتند، بر حمایت وزارت معادن و پترولیم از صنعت سنگ مرمر وتلاش های این وزارت بر خودکفایی این صنعت تاکید صورت

ادامه مطلب

وزارت معادن و پترولیم 17 قرار داد منعقدۀ خویش با شرکت ها را به نشر رساند

وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ادامه نشر  قرار دادهای امضا شده ، اینک هفده قرارداد  دیگر خویش را به دست نشر می سپارد. هدف از نشر این قراردادها، دسترسی مردم افغانستان به محتوا و موضوعات مندرج در این قراردادها

ادامه مطلب