English | دری

Tag "وزارت صحت عامه"

Back to homepage

عرضۀ خدمات صحی از طریق تکنالوژی در افغانستان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توأم با هماهنگی وزارت صحت عامه در نظر دارد که روند عرضۀ خدمات صحی الکترونیکی را آغاز نماید. شهزاد اریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سلسله دیدار های خویش با کمپنی های تکنالوژی معلوماتی،

ادامه مطلب

افتتاح ۱۲ مرکز صحی جدید در ولایت پکتیکا

دوازده مرکزصحی جدید با هزینه ۲۲ میلیون افغانی درولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا، از سوی موسسه “او اچ پی ام” افتتاح گردید. عطاالله فضلی معاون والی پکتیکا، افتتاح مراکزیادشده را دست آورد قابل ملاحظه عنوان نموده و گفت که درمراکز

ادامه مطلب

ایجاد حدود 16 دواخانه زنجیره ای در کشور

وزارت صحت عامه به منظور بلند بردن سطح کیفیت ادویه در کشور، شرطنامه ایجاد دواخانه های زنجره ای را معرفی نمود که تحت هر زنجیره حد اقل ۵۰۰ دواخانه (۳۰٪ دواخانه جدید و ۷۰٪ دواخانه های موجود) قرار می گیرد.

ادامه مطلب

راه اندازی سافت ویر رهنمای خدمات صحی در کشور

سافت ویر رهنمای خدمات صحی بنام “سلام زندگی” از سوی وزارت صحت عامه راه اندازی گردیده است که در کابل و ولایات کشور در تمامی شفاخانه های دولتی و خصوصی به بیماران، خدمات صحی را عرضه خواهد کرد. مسوولان وزارت

ادامه مطلب

گشايش دومين فابريکۀ دواسازى در ولايت هرات

دومين فابريکۀ دواسازى در ولايت هرات، با هزينۀ بيش از سه ميليون دالر امريکايى، در شهرک صنعتى اين ولايت به فعاليت آغاز کرد. داکتر نورشاه کامه وال رييس عمومی ادارۀ ملی تظيم ادويه ومحصولات صحی وزارت صحت عامه گفت: “اين

ادامه مطلب

معرفی واکسین روتا برای نخستین بار در کشور

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان واکسین روتا را برای نخستین بار در کشور به منظور کاهش اسهالات در نزد اطفال زیر سن یک سال امروز طی مراسمی معرفی نمود. دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت:” واکسین روتا

ادامه مطلب

راه اندازی کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل

وزارت صحت عامه طی یک کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل، به تعداد ۲۶۰ تن معتادین مواد مخدر بدون سر پناه را از ناحیه ششم شهر کابل ( زیر منطقه پل سوخته) به همکاری نیروی های امنیتی

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور،  ۱۰ قرارداد به ارزش ۳.۶ میلیارد افغانی تایید گردید. قراردادهای منظور شده قرار ذیل است: قرارداد خریداری ۱۲۱ عراده امبولانس مورد ضرورت وزارت صحت عامه با اداره

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قرارداد ۱۰ پروژه  به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی  منظور گردید. قرارداد های منظور شده قرار ذیل اند: قرارداد اعمار تعمیر مرکز تداوی امراض سرطانی شفاخانۀ علی آباد

ادامه مطلب

تهداب گذاری فابریکۀ تولید سیروم در کابل

سنگ تهداب فابريکۀ تولیدی محلولات زرقی وزارت صحت عامه با هزینۀ حدود هفت میلیون دالر از بودجۀ انکشافی این وزارت گذاشته شد. داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور در مراسم تهدابگذاری آن گفت که در حال حاضر، افغانستان به

ادامه مطلب