English | دری

Tag "وزارت امور زنان"

Back to homepage

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات کشور، با حضور پوهنیارسیده مژگان مصظفوی، معین مسلکی وسرپرست وزارت امور زنان، فوزیه حبیبی معین مالی واداری وزارت امور زنان، روسای مرکزی‌‌‌‌‌‌٬ ولایتی و مدیریت های

ادامه مطلب

امضأ تفاهم نامه ها با موسسات ملی وبین المللی

روسای وزارت امور زنان با موسسات تعلیمات ابتدایی وحرفه یی(BEST)، اکشن اید، میری ستوپس بین المللی، تحقیقاتی وانکشاف جامعه(ORCD)، تغذیه وتحلیل بین المللی(NEI)، انجمن پیوند افغانان وموسسه بین المللی داکار با حضور پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و سرپرست

ادامه مطلب

تدویرنمایشگاه صنایع دستی زنان در باغ بابر

نمایشگاه سه روزه به مناسبت 15 اکتوبر (روز زنان روستایی ) برای زنان تجارت پیشه روز چهارشنبه 23 ماه جاری در باغ بابر ولایت کابل به اشتراک محترم ویس برمک وزیر انکشاف دهات ،پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی وپالیسی

ادامه مطلب

امضای توافق نامه میان وزارت امور زنان و ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل

توافق نامۀ همکاری میان وزارت امورزنان و بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل با حضور داشت هیئت رهبری هر دو نهاد، توسط دکتور حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان و انجنیر غلام سخی حسن زاده رئیس ادارۀ انکشاف شهر جدید

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی- تحقیقی جلوگیری از مصارف گزاف محافل

وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان کنفرانس علمی – تحقیقی را تحت عنوان (جلوگیری از مصارف گزاف محافل ) به همکاری برنامه حمایت از سکتورعدلی افغانستانJSSP به تاریخ 4 سنبله مطابق 26 اگست 2014  درهوتل کابل استار به اشتراک  وزرای

ادامه مطلب

توزیع مواد خوراکی از طریق وزارت امور زنان

وزارت امور زنان با همکاری بنیاد خیریه غضنفر مقداری از مواد خوراکی به 150  تن از زنان بی بضاعت و متکفل خانواده به روز یکشنبه مورخ  29 سرطان سال جاری در مقر وزارت امور زنان توزیع نمود. این مواد خوراکی

ادامه مطلب

کار گاه آموزشی دو روزه برای روسا و مدیران پلان ریاست ها ی امور زنان ولایات

وزارت امور زنان با همکاری دفتر پروژه تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امورزنان (MORE) کارگاه آموزشی دو روزه ی را  پیرامون شامل سازی جندر در روند انکشاف پالیسی برای روسا ومدیران پلان ریاست های امور زنان ولایات به روز

ادامه مطلب