English | دری

Tag "هوتل در فضا"

Back to homepage

قرار است نخستین هوتل در فضا تا سال ۲۰۲۷ ساخته شود

شرکت سازنده این هوتل (Orbital Assembly) اعلام نمود که قرار است نخستین هوتل در فضا و در مدار زمین تا سال ۲۰۲۷ میلادی به فعالیت آغاز کند. این شرکت در نظر دارد تا در مدار تحتانی زمین یک مرکز بنام

ادامه مطلب