English | دری

Tag "هرات زراعت"

Back to homepage

یک کانال آب رسانی در هرات به بهره برداری سپرده شد

مسوولین اداره زراعت در ولایت هرات از گشایش کانال آب رسانی صوفیان در این ولایت خبر میدهد. کانال نامبرده که به درازی 9 کیلو متر مباشد ظرفیت آب رسانی برای بیش از یکهزار و پنجصد هکتار زمین زراعتی را دارد.

ادامه مطلب