English | دری

Tag "نمایشگاه بزرگ تجارتی هند"

Back to homepage

اشتراک تاجران افغان در نمایشگاه بزرگ تجارتی هند

سی و سه تن از تاجران پیشتاز افغان در نمایشگاه تجارتی بین‌المللی هند که از 14 الی 27 نوامبر سال روان در میدان پراگتی دهلی جدید بر پا خواهد بود، اشتراک نموده و میوه‌جات تازه و خشک، قالین، سنگ مرمر

ادامه مطلب