English | دری

Tag "نخستین میدان هوایی غزنی"

Back to homepage

اولین پرواز از میدان هوایی نو ایجاد ولایت غزنی به موفقیت انجامید

با پرواز اولین هواپیما از میدان هوایی ولایت غزنی این میدان هوایی به شکل رسمی گشایش یافت و از آن بهره برداری میشود. این میدان هوایی امروز در خضور داشت بزرگان دولتی، اعضای شورای ملی افغاستان، والی؛ بزرگان ولایت غزنی

ادامه مطلب