English | دری

Tag "میدان ورزشی"

Back to homepage

اعمار میدان ورزشی کرکت در ولایت خوست

مقامات در ولایت خوست می گوید که یک میدان ورزشی در ٢۵ جریب زمین به هزینه ۶٢ میلیون افغانی که از سوی کشور آلمان پرداخت شده است، افتتاح گردیده است. حکم خان حبیبی، والی خوست در مراسمی که به این

ادامه مطلب