English | دری

Breaking News

Tag "میدان ورزشی کرکت"

Back to homepage

امضای قرار داد سه پروژه عام المنفعه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر

قرار داد پروژه اعمار دو میدان ورزشی کرکت را در ولایت های هلمند و زابل، میان وزیر مبارزه با مواد مخدر وشرکت ساختمانی حیات میوند وال امضا شد.  سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت: “هزینه استدیوم ورزشی کرکت

ادامه مطلب

اعمار میدان ورزشی کرکت در ولایت خوست

مقامات در ولایت خوست می گوید که یک میدان ورزشی در ٢۵ جریب زمین به هزینه ۶٢ میلیون افغانی که از سوی کشور آلمان پرداخت شده است، افتتاح گردیده است. حکم خان حبیبی، والی خوست در مراسمی که به این

ادامه مطلب