English | دری

Tag "مواد غذایی"

Back to homepage

توزیع وسایل پروسس مواد غذایی به ۱۰۰ خانم در بغلان

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان، به صد تن از زنان بی‌بضاعت و بیوه در پلخمری مرکز این ولایت وسایل پروسس مواد غذایی توزیع کرد. بسته‌های کمک شده شامل ۱۹ گونه وسیله‌ی لازم برای پروسس مواد غذایی است و

ادامه مطلب

مساعدت خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایت ننگرهار

مسوولین امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار می گوید که برای یک هزار 350 خانواده بیجاشده و عودت کننده در این ولایت مساعدت صورت گرفته است. غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار گفت که این خانواده

ادامه مطلب

کمک مواد غذایی برای۵۰۰ فامیل بی جا شده در ولایت کندز

مبنی بر معلومات عبدالسلام هاشمی رئیس امور مهاجرین ولایت کندز برای ۵۰۰ خانواده بی جاشده از ولسوالی چهاردره به مرکز آن ولایت بعد از انجام سروی از طرف WFP  و UNHCR تحت نظر آن ریاست مساعدت گردید. به گفته هاشمی

ادامه مطلب

وزیرامور شهر سازی برای کارمندان واجیران وزارت امور شهرسازی مواد غذایی کمک نمود

سیدسعادت منصورنادری وزیرامورشهرسازی،برای تعدادزیادی ازکارمندان واجیران کم درآمد وزارت امورشهرسازی  به مناسبت ماه مبارک  رمضان وضیافت الله، مواد غذایی مساعدت نمودند.   آقای نادری،بیش از125 تن ازکارمندان واجیران وزارت امورشهرسازی را مساعدت نمودند. امان الله ترین رییس اداری وزارت امورشهرسازی

ادامه مطلب

هشتاد درصد نیاز مندی خوراکه مرغ درشرق افغانستان مرفوع می شود

کار اعمار یک فابریکه تولید مواد خوراکه مرغ در ولایت ننگرهار به شدت جریان دارد. این فابریکه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط پروژه  (CARD-F) که یکی از پروژه  های مهم همکار با وزارت زراعت است اعمار می

ادامه مطلب

کمک سی دو میلیون دالری به وزارت کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

به روز یک شنبه وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک تفاهمنامه مساعدت به ارزش 32000000 دالر را با سازمان غذایی جهان به امضا رسانید. این تفاهمنامه را از طرف وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین آقای واصل

ادامه مطلب

هدر ساختن سه تن مواد غذایی تاریخ گذشته وبی کیفیت، قدمی در تامین مصؤنیت غذایی مردم

وزارت صحت عامه ، مقدار سه تن مواد غذایی تاریخ گذشته  وبی کیفیت را که در چند ماه اخیر از نواحی مختلف شهر کابل جمع آوری گردیده بود، امروز در ولسوالی بتخاک شهر کابل هدر نمود. داکتر سید حبیب رحمانی

ادامه مطلب