English | دری

Tag "مواد خوراکی"

Back to homepage

مساعدت نقدی وغذائی 235 خانواده بی جاشده

برای 235 خانواده بیجاشده، از طریق ادارات امور مهاجرین ولایات سمنگان، کنر و فراه به تاریخ 9 الی 13 جدی مساعدت صورت گرفته است. به اساس معلومات واصله از ادارات یاد شده این مساعدت در ولایت سمنگان برای هر فامیل

ادامه مطلب

توزيع کمک به 52 هزار بیجا شده در 11 ولایت کشور

مسوولان اداره ملی مبارزه با حوادث می گوید که به 52 هزار بی خانمان افغان در مناطق مختلف کشور کمک های دولتی صورت گرفته است. محمد قاسم حيدری، دیروز چهارشنبه گفت که اين کمکها شامل مواد خوراکی و وجه نقد

ادامه مطلب

هشتاد درصد نیاز مندی خوراکه مرغ درشرق افغانستان مرفوع می شود

کار اعمار یک فابریکه تولید مواد خوراکه مرغ در ولایت ننگرهار به شدت جریان دارد. این فابریکه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط پروژه  (CARD-F) که یکی از پروژه  های مهم همکار با وزارت زراعت است اعمار می

ادامه مطلب

انتشارنشریۀ شاخص قیم موادمصرفی شهرکابل برج ثور 1393

ادارۀ مرکزی احصائیه نشریۀ شاخص قیم مواد مصرفی شهرکابل  را نشر کرد. دراین نشریه، شاخص قیم مواد مصرفی به اختصار معرفی شده و روش بکار برده شده بــرای سنجش آن نیز توضیح گردیده تا استفاده کنندگان در مورد شاخص قیم

ادامه مطلب