English | دری

Tag "معلومات احصائیوی"

Back to homepage

امضاء تفاهمنامه فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد

تفاهمنامۀ همکاری های مالی و تخنیکی فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز تو سط انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه و خانم Pamela F. Husain معاون ادارۀ زنان سازمان

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ برای مدیران احصائیه ولایات

تدویر ورکشاپ برای مدیران احصائیه ولایات در مورد اساسات ، محتویات سرویها، محاسبات ملی و اساسات منابع بشری از 18 الی 20 جوزا در ادارۀ مرکزی احصائیه دایرگردید. ورکشاپ مذکور با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز یافت

ادامه مطلب

تدویر کورس آموزشی برای سرویران سروی دیموگرافی و صحت در ادارۀ مرکزی احصائیه

کورس آموزشی به منظور راه اندازی سروی دیموگرافی وصحت برای سرویران ولایت های مختلف کشور صبح امروز با حضور مسئولان ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت صحت عامه برگزار گردید.    پوهنمل حسیب الله موحد معین مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه که

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت ارزیابی اجراات سالانه کارمندان ، به روسا وآمرین ادارۀ مرکزی احصائیه

انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز درورکشاپ  آموزشی ارزیابی اجراات سالانه ، روسا وآمرین ادارۀ مرکزی احصائیه که به منظور ارتقای ظرفیت روسا وآمرین ادارۀ   مرکزی احصائیه برای 30 تن بشمول کارمندان منابع

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ آموزشی برای ماستر ترینران سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیگی در ولایت سمنگان

انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه از چگونگی روند آموزش کورس ماستر ترینران سروی اقتصادی- اجتماعی     و دموگرافیکی ولایت سمنگان، صبح روز سه شنبه بازدید به عمل آورد. این کورس برای ماستر ترینران این اداره که قرار است

ادامه مطلب