English | دری

Tag "مساعدت به کتابخانه عامه کشور"

Back to homepage

بیش از هزار جلد کتاب گوناگون به کتابخانه عامه مساعدت گردید

بیشتر از هزار جلد کتاب مختلف به کتاب خانه عامه کشور از سوی انتشارات خراسان  مساعدت گردید. کتاب ها همکاری شده شامل 502 عنوان مختلف از بخش های گوناگون علوم دینی، ادبی، سیاسی، اقتصادی، تاریخ و بخش های دیگر میباشد،

ادامه مطلب