English | دری

Tag "محمد اشرف غنی"

Back to homepage

منع وزیر انرژی و آب از سفر به خارج توسط رییس جمهور اشرف غنی

مسوولان وزارت انرژی و آب می گویند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور رهبری وزارت انرژی و آب را از سفر به خارج از کشور منع کرده است. آصف غفوری، سخنگوی وزارت انرژی و آب گفت که رئیس جمهور

ادامه مطلب

منظوری ۲۱ قرارداد به ارزش۲٫۹ میلیارد افغانی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی ریییس جمهور کشور، ۲۱ قرارداد به ارزش۲٫۹ میلیارد افغانی منظور گردید. در این جلسه، در خواست ۲۶ قرارداد و پیش‌نهاد، مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله، ۲۱ قرارداد

ادامه مطلب

آغاز کار ساخت شبکه توزیعی برق برای 13000 خانواده در خوست

سنگ تهداب پروژه شبکه توزیع برق با هزينۀ ۱۲٬۷ ميليون دالر، توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گذاشته شد. پروژه شبکه توزیعی ولایت خوست به تاریخ 28 ماه جنوری 2017 با کمپنی قراردادی Angelique International Limited عقد قرارداد صورت

ادامه مطلب

افتتاح فابریکه تولید قطعات پیش‌ساخت تصدی خانه‌سازی

فابریکه تولید قطعات پیش‌ساخت تصدی خانه‌سازی وزارت شهرسازی و مسکن با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهور، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، شماری از وزرا و معینان، وکلای مردم در شورای ملی، سفیر ترکیه، نمایندگان برخی سفارت‌خانه‌ها در

ادامه مطلب

منظوری ۲۱ قرارداد به ارزش ۵.۵ میلیارد افغانی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشکور، ، ۲۱ قرارداد را به ارزش ۵.۵ میلیارد افغانی منظور گردید. قرار داد های منظور شده قرار ذیل اند: ۱۵ قرارداد جدید شامل مواد غذایی (نان خشک،

ادامه مطلب

منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید. قرارداد های منظور شده عبارت اند از: قرارداد اعطای

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد به ارزش ٢٢،١ میلیارد افغانی

در جلسه کميسيون تدارکات ملى به رياست محمد اشرف غنی ريیس جمهور کشور، قراردادهاى شمارى از پروژه ها را به ارزش مجموعى ٢٢،١ میلیارد افغانی منظور کرد. این قرار داد ها شامل تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات؛ تهیه و

ادامه مطلب

تایید نقشۀ راه سکتور معادن در جلسۀ شورای عالی اقتصاد

 در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهور کشور قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید، نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار داده است. در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس

ادامه مطلب

تأیید ایجاد یک مرکز پروسسس، تجارت و جلوگیری از احجار قیمتی ونیمه قیمتی

در شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی ایجاد یک مرکز پروسسس، تجارت وجلوگیری از احجار قیمتی ونیمه قیمتی را مورد تأیید قرار گرفت. در این جلسه که روز دوشنبه ۲۰ قوس سال روان به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی

ادامه مطلب

افتتاح کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، امروز در سفرش به ولایت بادغیس کار بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصار- لامان را رسماً افتتاح نمود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور حین افتتاح این پروژه گفت که ولایات محروم در

ادامه مطلب