English | دری

Tag "محصولات زراعتی افغانستان"

Back to homepage

احداث۹۳مکتب مزرعه دهقان در ۱۱ ولایت کشور

وزارت زراعت، آبیاری ومالدرای  ۹۳ مکتب مزرعه دهقان را در ۱۱ ولایت کشور  احداث می نماید. هدف از احداث این مکاتب معرفی تکنالوجی های جدید زراعتی، بلند بردن ظرفیت دهاقین برای افزایش تولیدات نباتی، فراهم آوری زمینه  آموزشی برای دهاقین

ادامه مطلب

تدویر کورس آموزش اداره و منجمنت برای خانم های مرکز و ولایات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت ارتقای ظرفیت خانم ها، کورس آموزشی اداره و منجمنت  را به 25 تن کارمند این وزارت  تدویر نمود. در این کورس آموزشی 12 روزه که به حمایت سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا

ادامه مطلب

کمک فرانسه در بخش پاسخگویی به حاالت اضطرار پروگرام غذائی جهان در افغانستان

حکومت فرانسه کمک 400000 یورو (424000) دالر امریکایی را با پروگرام غذائی جهان درافغانستان اعلان نمود که در سال 2015 ازسوی این ادره در افغانستان درعرصۀ پاسخگویی به حاالت اضطرارمصرف خواهد شد. این اعلان رسما امروز در سفارت فرانسه در

ادامه مطلب