English | دری

Tag "مبارزه علیه معافیت"

Back to homepage

استقبال سفیر ایالات متحده امریکا از ایجاد مرکز جدید قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل

سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، افتتاح تسهیلات دائمی برای مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را برای افغانستان تبریک می گوید. هوگو لورنس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل  گفت:”فساد یک سرطان است که این ملت را به

ادامه مطلب